O firmie

Historia spółdzielczości w Piotrkowie Tryb. jest ważnym i interesującym fragmentem życia społeczności tego miasta. W latach 1916-1918 powstały na terenie Piotrkowa Tryb. różne stowarzyszenia spożywcze zajmujące się rozdzielnictwem art. żywnościowych wśród swoich członków. Powstała wówczas Rolnicza Spółdzielnia Spożywców SPÓJNIA.
Dnia 10 grudnia 1919r. wpisem do rejestru sądowego powołano Stowarzyszenie Spożywców Urzędników Państwowych Starostwa Piotrkowskiego "Praca". Akt ten przyjmujemy za formalne narodziny naszej Spółdzielni.
Lata 1920-1926 to okres konsolidacji ruchu spółdzielczego. W roku 1931 do Stowarzyszenia przyłącza się Spółdzielnia Łączność.
Lata 1930-1934 sprzyjają rozwojowi Spółdzielni. W czasie okupacji hitlerowskiej Spółdzielnia przejmuje wyłączność na rozdział art. spożywczych przydzielonych ludności na kartki żywnościowe. W 1945 r. na Kongresie Spółdzielczym w Lublinie powstaje Związek Rewizyjny oraz wspólna centrala gospodarcza "Społem" - Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej. W 1945r. ogromnym wysiłkiem "Społem" rozwija sieć placówek gospodarczych w całym kraju.
W latach 1945-1957 w wyniku decyzji ograniczenia handlu prywatnego Spółdzielnia pozyskuje własne placówki handlowe.
W kolejnych latach nastąpił dalszy rozkwit Spółdzielni. Rozwija się działalność społeczno-samorządowa, wychowawcza i kulturalno-oświatowa. W roku 1976 narzucona odgórnie reforma i reorganizacja handlu wypaczają charakter Spółdzielni. W gestii spółdzielczości spożywców pozostawiono gospodarkę żywnościową łącznie z hurtem spożywczym.
Dotkliwe braki towarowe, niemożność zapewnienia ciągłości dostaw wobec zwiększającego się popytu postawiły przed Spółdzielnią nowe problemy i wyzwania, ale i tym problemom załoga stawiła czoło.
Wprowadzenie stanu wojennego 13.12.1981r. jest dla naszego handlu szczególnie trudne. W naszych sklepach przeważają puste półki i zdenerwowani klienci ustawieni w długich kolejkach oczekujący na zakup towarów na kartki żywnościowe.
Rok 1989 był przełomowy w historii Spółdzielni bowiem przyszło działać w warunkach wprowadzenia mechanizmów rynkowych.
Spółdzielnia zajmowała znaczące miejsce w całej gospodarczo-handlowej infrastrukturze miasta.
Kolejne lata to ekspansja obcego kapitału i rozwój sieci hipermarketów w naszym mieście.
Pomimo dużej konkurencji Spółdzielnia osiąga założone plany.
Dzisiaj "Społem" PSS w Piotrkowie Trybunalskim to 13 nowoczesnych, estetycznie urządzonych sklepów o powierzchni 1803 m2 oraz 2 zakłady produkujące wyroby piekarskie, ciastkarskie i garmażeryjne.
"Społem" PSS jest dziś jedną z największych rodzimych firm handlowych znaną na piotrkowskim rynku, dającą zatrudnienie 120 osobom.
Pomimo wielu trudności i silnej konkurencji utrzymuje dobrą kondycję. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie członków i pracowników Spółdzielni.
To właśnie ludzie, oddani spółdzielczym sprawom społecznicy i sumienni pracownicy, są największym kapitałem Spółdzielni – teraz i na przestrzeni minionych lat.

W roku 2019 obchodzimy 100-lecie działalności handlowej i produkcyjnej "Społem" PSS w Piotrkowie Tryb.


             
       

         Tradycję łączymy z nowoczesnością