Zarząd

Prezes Zarządu   - Irena Boczek
Członek Zarządu - Beata Kopińska
Członek Zarządu - Mariusz Baryła