Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 162 członków, w tym 77 pracowników i 85 konsumentów.
Każdy członek musi zadeklarować co najmniej jeden udział w kwocie 400 zł. Statut Spółdzielni nie ogranicza ilości udziałów.