Wynajem

Spółdzielnia posiada własne obiekty, w których wynajmuje powierzchnie
pod działalność handlową i gastronomiczną prywatnym podmiotom gospodarczym.
Należą do nich między innymi:

   D.H. "SEZAM" ul. Sienkiewicza 11

   obiekt gastronomiczny "RANDES-VOUS" ul. Słowackiego 14/16

  obiekt handlowy ul. Belzacka 69

  obiekt handlowy "JUBILAT" ul. Słowackiego 19


- obiekt handlowy ul. Wolborska 84
- obiekt handlowy ul. Mieszka I-go 10
- obiekt handlowy ul. Słowackiego 107
- obiekt handlowy ul. Roosevelta 40